Σχεδίαση Ιστοσελίδων : Above the fold vs Below the fold

Περιεχόμενο Above the Fold – Below the Fold

Ο όρος Above the Fold αναφέρεται στο περιεχόμενο που υπήρχε στο άνω μέρος του φύλλου μίας εφημερίδας όταν αυτή ήταν διπλωμένη στη μέση.Σε αυτό οι συντάκτες τοποθετούσαν τους κύριους τίτλους και τις εικόνες από τα νέα ώστε να μεγιστοποιήσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη.Αντιθέτως το περιεχόμενο με το λιγότερο ενδιαφέρον βρισκόταν στο κάτω μέρος του διπλώματος της σελίδας,Below the Fold, και εμφανιζόταν όταν κάποιος ξεδίπλωνε την εφημερίδα.

Η τάση αυτή μεταφέρθηκε στο Σχεδιασμό Ιστοσελίδων με την έννοια της ιεράρχησης του περιεχομένου από τους web designers έτσι ώστε οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να λάβουν τη σημαντικότερη πληροφορία με την πρώτη ματιά ενώ βρίσκονται ακόμα στην πρώτη οθόνη Above the Scroll και κυρίως πριν μετακινηθούν στην επόμενη οθόνη προς τα κάτω.

Τελικά όμως πού ακριβώς “διπλώνει” μία ιστοσελίδα – Ανάλυση Οθόνης

Μία σημαντική διαφορά μεταξύ του Έντυπης και της Ψηφιακής Παρουσίασης είναι ότι η γραμμή στην οποία διπλώνει η εφημερίδα είναι σε σταθερό σημείο όταν αυτή τυπώνεται.Η φύση όμως του διαδικτύου αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση στην έννοια του σχεδιαδμού και της τοποθέτησης του περιεχομένου.Οι χρήστες στο διαδίκτυο έχουν πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα από διαφορετικές συσκευές (σταθερούς Η/Υ, laptop,tablet,smartphones) και μεγέθη οθονών που κατά συνέπεια σημαίνει διαφορετικές αναλύσεις οθόνης και επομένως διαφορετικό ύψος στο οποίο γίνεται το “δίπλωμα”.

Βάση στατιστικών στοιχείων και μελετών όπως η μελέτη “Scrolling and Attention” του Web Useability Expert, Jakob Neilsen το Μάρτιο του 2010, περίπου το 98% των χρηστών έχουν ανάλυση οθόνης πάνω από 1024 x 768 pixels. Συνεπώς είναι ασφαλές να πούμε ότι η “νοητή γραμμή διπλώματος”, κοινώς fold line, είναι περίπου στα 600-700 pixels.

Οι χρήστες δεν αρέσκονται στο να κάνουν scroll…Μύθος ή Αλήθεια ;

Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας το οποίο σίγουρα θα δει ένας χρήστης χωρίς να κάνει scroll βρίσκεται στα 600-700 pixels , τότε τί γίνεται με το περιεχόμενο κάτω από αυτό το ύψος οθόνης;

Η συμπερισφορά των χρηστών έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 20 χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα.Μέχρι και τη δεκαετία του ’90 είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι χρήστες απλά δεν πήγαιναν στην επόμενη οθόνη προς τα κάτω.Το 90% του περιεχομένου στο κάτω μέρος μίας ιστοσελίδας, αν υπήρχε,απλά το αγνοούσαν ενώ το υπόλοιπο 10% απλά έριχνε μία ματιά.Αυτή η συμπεριφορά δημιούργησε την πεποίθηση ότι οι χρήστες δεν αρέσκονται να scroll-άρουν, κάτι που ακόμη και σήμερα θεωρείται από κάποιους ότι ισχύει.

Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου όμως στα τέλη της δεκαετίας του ’90 βρήκε τους χρήστες να μαθαίνουν να πλοηγούνται προς το κάτω μέρος της σελίδας, πράγμα το οποίο άλλαξε την κατεύθυνση των μελετών συμεπριφοράς χρηστών. Το 2006 μία μελέτη του ClickTale έδειξε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα : το 76% των ιστοσελίδων που είχε scroll bar στο δεξιό μέρος ωθούσε το χρήστη στο να την χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στο κάτω μέρος τους. Το ποσοστό αυτό σήμερα πιθανότατα είναι πολύ μεγαλύτερο καθώς οι χρήστες είναι πλέον πολύ πιο εξοικειωμένοι.

Συνεπώς είναι πλέον ΜΥΘΟΣ ότι “Οι χρήστες δεν αρέσκονται στο να κάνουν scroll”

Για την ακρίβεια μερικές από τις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες χρησιμοποιούν την κάθετη ροή περιεχομένου, σκεφτείτε τα Facebook, Youtube, Amazon, ebay.

Οι χρήστες κάνουν scroll…αλλά δεν δίνουν ΠΡΟΣΟΧΗ!

Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες είναι πλήρως εξοικειωμένοι πλέον με τη χρήση του scrollbar ή με το πέρασμα του δάχτυλου από την οθόνη του tablet, είναι ενδιαφέρον να δούμε που δίνουν προσοχή. Έρευνα του Jakob Neilsen που βασίστηκε σε 57,453 διαφορετικά σημεία στα οποία εστίασαν την προσοχή τους τυχαίοι χρήστες έδωσε νέα στοιχεία για το ζήτημα :

Οι χρήστες εστιάζουν την προσοχή τους σε σημεία τα οποία βρίσκονται στην πρώτη οθόνη κατά 80% παρά τη χρήση του scrollbar προς τα κάτω!

Μάλιστα από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι ένας χρήστης πολύ σπάνια θα διαβάσει επισταμένα μέχρι το κάτω μέρος μίας ιστοσελίδας.Είναι πιο πιθανό να “σαρώσει” τη σελίδα και να κάνει μία μικρή παύση στο υποσέλιδο πριν προχωρήσει στην επόμενη ενέργειά του.

Συμπεράσματα για το σχεδιασμό ιστοσελίδων

  • Δεν είναι πρακτικό να καταργείται το scrollbar στις ιστοσελίδες καθώς το fold line καθορίζεται από το μέγεθος της συσκευής του χρήστη.
  • Οι χρήστες συνηθίζουν να κατεβαίνουν στο κάτω μέρος μίας ιστοσελίδας σε ποσοστό 75%
  • Η προσοχή του χρήστη στο περιεχόμενο είναι κατά 80% πάνω από το fold line
  • Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται μεγάλη προσοχή κατά τη σχεδίαση στο περιεχόμενο πάνω από τα πρώτα 600 pixels μίας ιστοσελίδας