Πρόσβαση από παντού, χωρίς περιορισμούς!

Η επιτυχία μίας ιστοσελίδας ή παρουσίας στο διαδίκτυο καθορίζεται από την ευκολία στη χρήση και την προσβασιμότητα που έχει από τις διαθέσιμες πλατφόρμες και συσκευές. Πλέον οι χρήστες διαθέτουν μία πληθώρα επιλογών τόσο σε συσκευές όσο και σε προγράμματα περιήγησης για την ανάγνωση των ιστοσελίδων. Είναι προφανώς απαραίτητο η ιστοσελίδα να προσαρμόζεται στις συνθήκες του κάθε επισκέπτη χωρίς να δημιουργεί περιορισμούς ή δυσλειτουργίες.

Στην anektimito ακολουθούμε τις αρχές του Responsive Web Design σε όλες τις λύσεις που παρέχουμε στους πελάτες μας. Πρακτικά οι ιστοσελίδες καταλαβαίνουν τις συνθήκες του χρήστη (πχ ανάλυση οθόνης, πρόγραμμα περιήγησης κτλ) και προσαρμόζουν όλα τα στοιχεία και τις λειτουργίες ώστε να βελτιστοποιούν την εμπειρία του χρήστη στις συνθήκες αυτές.

Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά που αλλάζουν μορφή είναι:

  • Μενού πλοήγησης
  • Μέγεθος εικόνων
  • Προσανατολισμός ιστοσελίδας (κάθετος και οριζόντιος)
  • Φόρμες εισαγωγής δεδομένων
  • Απεικόνιση πληροφορίας και δεδομένων