Το Nephele είναι ένα Πανεπιστημιακό Project έρευνας πάνω στην τεχνολογία των δικτύων οπτικών ινών. Υποστηρίζεται από το Horizon2020 Framework Programme for Research and Innovation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής