Προσωπική ιστοσελίδα του Π.Σάμιου

Με αφορμή την αναδρομική έκθεση “Ζωγραφική Απολογία” του Π.Σάμιου στο Μουσείο Μπενάκη, πραγματοποιήσαμε ένα ολοκληρωτικό επανασχεδιασμό στην προσωπική ιστοσελίδα του ζωγράφου.

Στην ιστοσελίδα www.samiospavlos.gr προστέθηκαν και τα έργα των τελευταίων 4 χρόνων τα οποία ο Π.Σάμιος δεν είχε συμπεριλάβει σε κάποια από τις πρόφατες εκθέσεις του.

Η ιστοσελίδα παρουσιάζει τα έργα του ζωγράφου με χρονολογική σειρά και κάνει αναφορά στα κείμενα και τις συνεντέυξεις που έχουν γίνει με την πάροδο των χρόνων.